ČeskyEnglish

Acta Pruhoniciana

Informace pro autory a čtenáře
Rozhodnutím ředitele Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (dále VÚKOZ, v.v.i.) byla od 1. 1. 2015 pozastavena finanční podpora na vydávání Acta Pruhoniciana jako periodika.

Důvodem je ukončení přidělování bodů za články v přírodovědných oborech včetně věd o Zemi a zemědělských věd, publikovaných v periodikách typu Jrec, tj. které nejsou evidované v databázích WoS, SCOPUS či ERIH v rámci hodnocení výsledků výzkumných organizací – viz Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací pro období 2013–2015 (Úřad vlády ČR, č. j. 1417/2013-RVV). Nadále ještě uznávané/bodované články v Acta Pruhoniciana z oblasti společenských, humanitních a uměleckých věd (SHVa a SHVb) mají pro hodnocení VÚKOZ, v.v.i. jen malý odborný a finanční přínos. Další výdaje na vydávání časopisu Acta Pruhoniciana tak pro VÚKOZ, v.v.i. nejsou udržitelné.

V řadě Acta Pruhoniciana budou pro příště vycházet pouze neperiodické publikace převážně autorů či spoluautorů z VÚKOZ, v.v.i.  Bližší informace o výběru a tisku publikací v neperiodické řadě Acta Pruhoniciana budou zveřejněny v březnu 2015.

mapa stránek | fotogalerie

Copyright © 2012 - 2014. VÚKOZ, v.v.i.