Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

25.7.2018 Video "Agrolesnická výmladková plantáž RRD s tažným koněm" obhospodařovaná velmi tradičním způsobem aneb "Koník se o stromy staral a "vyžínal", aby je po sklizni vytahal z pole."

sklizeň RRD v Plzni - TV pořad Plzeň v kostce - reportáž naleznete v čase 2:45

odkaz na Geoportál INSPIRE - cenové a výnosové mapy vybraných druhů biomasy

postup vyhledávání: zvolit záložku Mapové kompozice a následně Socioekonomické prvky a jevy

Informace k televizním pořadům  o japonských topolech  (2007-2013)

V uplynulých letech odvysílaly různé televizní stanice  (ČT, NOVA aj.) krátké reportáže o "japanech" s různě přesnými informacemi. Mezi ty přesné pořady patřil pořad ČT2 "Přidej se" (viz druhý odkaz níže).

Mezi ty méně přesné  např.pořady o sklizni plantáže tzv. japonských topolů (2007) v obci Višňová v Libereckém kraji. Pracovníci VÚKOZ Průhonice, kteří se věnují výzkumu rychle rostoucích dřevin se uvedené akce zúčastnili a k odvysílaným  informacím by rádi doplnili několik zpřesnění a doplňujících informací:
Tzv. Japonský topol - respektive klony J-105 (Max-4) a J-104 (Max-5) pocházejí z japonských křížení topolu černého a maximowiczova a ne z VÚKOZ jak uvedl ČT Večerník. Jsou u nás nejvíce pěstovanými klony rychle rostoucích dřevin  pro produkci biomasy na zemědělské půdě formou tzv. výmladkových plantáží.
Průměrná tloušťka kmene sklizeného porostu ve Visňové nebyla 18 cm (NOVA), ale podle našeho měření na místě jen 8,5 cm (ve výšce 1 metr nad zemí)  a ne po 5-ti letech, ale po 7-mi letech (CT i NOVA). Na záběrech sklizený řádek byl okrajový, kde jsou průměry 2-3x větší než v porostu (viz foto níže).

Pěstování  výmladkových plantážích rychle rostucích dřevin je zajímavou a věříme i perspektivní alternativou pro zemědělství, ale jedná se o daleko širší a složitější problematiku než jak bylo resp. mohlo být ukázáno v televizních reportážích. Stručnou metodiku pěstování - včetně postupu při sázení - naleznete zde.

Odkaz na pořad ČT1 - Události v regionech:  "Japonský topol z Aljašky!?"
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10118379000-udalosti-v-regionech/208411000140207-07.02.2008-19:25.html

Odkaz na pořad ČT2 - "Přidej se o pěstování rychle rostoucích dřevin"
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1129337346-pridej-se/208562248410002-01.02.2008-17:25.html

Odkaz na pořad ČT 1 - Hobby naší doby: "Japonské topoly" v čase 6:15
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10314241266-hobby-nasi-doby/213562223000038/

Odkaz na pořady  televizí ČT a NOVA o sklizni "japanů" ve Višňové (Již nefunkční ):
http://ct1streaming.visual.cz/new/asx/high/VecernikzCech-220207.7.asx
http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=22.02.2007&238m=d&238p=TNOVINY&238v=49701

Porost ve Višňové - na obrázku je viditelný rozdíl v tloušťce kmenů rostoucích v okrajových a vnitřních řádcích
(bude doplněno)

Copyright © 2014 - 2022 VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky