Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

"U delších citací jsou zobrazeny přednostně jen jména domácích autorů (VÚKOZ, v.v.i.)"

"Úplné znění citace (všichni autoři, celý název, přílohy atd.) získáte po rozkliknutí"

Filtr
Počet zobrazení 
Titulek - kliknutím zde abecedně seřadíte
ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., STRNADOVÁ, V., ZÝKA, V., BRESTOVANSKÁ, T. (2021): Predikce změn ve složení a struktuře břehových porostů vodních toků vyvolaných činností bobra v dosud neobsazených tocích povodí Berounky. Mapa s odbor. obsahem, VÚKOZ, v. v. i.
CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., BRESTOVANSKÁ, T., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., ZÝKA, V. (2021): Atlas potenciální distribuce vybraných druhů invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy v ČR. Specializ. mapa s odbor. obsahem. VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2021): Soubor 6 map distribuce kadmia, olova a antimonu v mechu a lesním humusu v širším okolí Desné, VÚKOZ, v. v. i.
ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L. & ROMPORTL, D. (2018): Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách. Specializovaná mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i.
SOJKOVÁ, E., VELEBIL, BENDÍKOVÁ, L., ŠIŘINA, P. (2019): Analýza historic. vývoje a proměny kompozice zeleně veřejných prostranství vybraných památkových zón hlav. města Prahy - mapový soubor specializ. map s odborným obsahem, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2017): I. Soubor map distribuce obsahu vybraných rizikových prvků – celkového kadmia (Cd), chromu (Cr), rtuti (Hg) a olova (Pb) - v kůře dubu letního (Quercus robur L.) v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2017): II. Soubor map distribuce obsahu vybraných organických rizikových látek – benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, PCB 138 a PCB 153 - v kůře dubu letního (Quercus robur L.) v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2017): III. Soubor map distribuce obsahu vybraných organických rizikových látek – benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, PCB 138 a PCB 153 - v listech dubu letního (Quercus robur L.) v areálu Veltruského parku, VÚKOZ,
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2017): IV. Soubor map distribuce obsahu vybraných organických rizikových látek – benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, PCB 138 a PCB 153 - v horní vrstvě půdy (0-10 cm) areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2017): V. Mapa syntetická: Vliv distribuce obsahu kadmia v půdě na obsah kadmia v listech a kůře dubu letního (Quercus robur L.) na území Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2017): VI. Mapa syntetická: Vztahy obsahu benzo(a)pyrenu v půdě a v listech a kůře dubu letního (Quercus robur L.) ve Veltruském parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2016): Soubor map distribuce obsahu hlavních živin – celkového dusíku, fosforu a draslíku - v listech kosterních dřevin dubu letního a javoru mléče v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2016): Soubor map distribuce obsahu vybraných makroelementů – celkového vápníku, hořčíku a síry - v listech kosterních dřevin dubu letního a javoru mléče v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2016): Soubor map distribuce obsahu vybraných mikroelementů – celkové mědi, železa, molybdenu a zinku - v listech kosterních dřevin dubu letního a javoru mléče v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2016): Soubor map distribuce obsahu vybraných toxických prvků – celkového kadmia, chromu, rtuti a olova - v listech kosterních dřevin dubu letního a javoru mléče v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
WEBER, M., VEITH, T., VÁVROVÁ, V., PEŠTA, J. (2014): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ L., HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Římovsko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.
DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Území bojiště bitvy u Slavkova – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, v.v.i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Mapa distribuce skeletovitosti a půdní textury půdních pokryvů areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Soubor map distribuce aktivní a výměnné půdní reakce v půdních pokryvech areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Mapa distribuce elektrické vodivosti výluhů půdních pokryvů v areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Mapa distribuce obsahu celkového uhlíku v půdních pokryvech areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Mapa distribuce obsahu celkového dusíku v půdních pokryvech areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Mapa distribuce obsahu celkové rtuti v půdních pokryvech areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Soubor map distribuce celkových obsahů vybraných rizikových prvků (Ascelk, Cdcelk, Crcelk, Nicelk, Pbcelk, Zncelk) v půdních pokryvech areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2014): Soubor map distribuce obsahů dostupných živin a vybraných mikroelementů (Cudost, Fedost, Kdost, Mgdost, Pdost) v půdních pokryvech areálu Veltruského parku, VÚKOZ, v. v. i.
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy ve Valči, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., MALINA, O., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy ve Valči, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
WEBER, M., STROBLOVÁ, L., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VEITH, T., BENDÍKOVÁ, L., VÁVROVÁ, V. (2013): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A. výstup projektu DF12P01OVV001
DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV001
DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko – krajinářsko-analytický výkres B. výstup projektu DF12P01OVV001
DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Lednicko-valtický areál – krajinářsko-analytický výkres B. výstup projektu DF12P01OVV001
BORSKÝ J. (2013): Analýza současného stavu zeleně MPZ Blatná. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF11P01OVV035
SOJKOVÁ E., ŠIŘINA P. (2013): Analýza současného stavu zeleně MPZ Čáslav. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF11P01OVV035
BORSKÝ J. (2013): Analýza současného stavu zeleně MPZ Mirovice. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF11P01OVV035
ŠIŘINA P. (2013): Analýza současného stavu zeleně MPZ Rýmařov. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF11P01OVV035
BORSKÝ J. (2013): Analýza současného stavu zeleně MPZ Sedlice. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF11P01OVV035
SOJKOVÁ E., ŠIŘINA P. (2013): Analýza současného stavu zeleně MPZ Velvary. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF11P01OVV035
SOJKOVÁ E. (2010): Kvalitativní vývoj vnitrobloků (1999 – 2009) v majetku Městské části Praha 3, specializovaná mapa s odborným obsahem.
SOJKOVÁ E., ŠMÍDOVÁ Š. (2009): Analýza kvalitativního stavu ploch zeleně městské části Praha 3 a jejich významu v systému zeleně sídla z hlediska kvality života a ochrany přírody, specializovaná mapa s odborným obsahem.
STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., LOSKOTOVÁ, T. (2012): Břehové porosty Mastníku, návrh obnovy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI 92A207. Certifikace 19. 2. 2013 MZe (č.j. 9487/2013-MZE-16222/MAPA595). 76 s.
VÁVROVÁ, K., WEGER, J., JIRÁSKOVÁ, L., NIKL, M. (2013): Cenová mapa slámy a lesních těžebních zbytků v krajích v roce 2012. Zdroj dat: MZe, VÚMOP, 2010, ÚHÚL Brandýs nad Labem. Grafické zpracování: CENIA, VÚKOZ, v.v.i.
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I., WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Chudenicích u Klatov, zámecký park Lázeň, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I., WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J., WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J., WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HRUBÁ, T. (2011): Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v České republice. Specializovaná mapa s odborným obsahem, výstup grantu NAZV č. QI 92A207. Certifikace 18. 3. 2011 MZe (č.j. 54683/2011-MZE). 4 s.
BOČEK, S., DOKOUPIL, L., STROBLOVÁ, L., BAROŠ, A. (2013): Mapa vybr. stromů starých odrůd ovoc. dřevin nalezených ve Společ. obcí Čert. břemeno. Spec. mapa s odbor. obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83827/2013-MZE-16222/MAPA611).
BOČEK, S., DOKOUPIL, L., DEMKOVÁ, K., BAROŠ, A. (2013): Mapa vybr. stromů starých odrůd ovoc. dřevin nalezených v mikroreg. Morav. Kras a Časnýř. Spec. mapa s odbor. obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83828/2013-MZE-16222/MAPA612).
STROBLOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., HRUBÁ, T., KUČERA, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VELEBIL, J. (2012): Mapa vybr. prvků lokální identity Spol. obcí Čert. břemeno. Spec. mapa s odb. obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 12.12.2012 MZe (č.j. 227510/2012-MZE-16222/MAPA72).
BAROŠ, A., DEMKOVÁ, K., VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L., HRUBÁ, T., KUČERA, Z., HUPKOVÁ, M. (2013): Mapa vybr. prvků lok. iden. mikr. Morav. Kras a Časnýř. NAZV QI112A138. Cert. 20.12.2013 MZe (č.j. 83829/2013-MZE-16222/MAPA613).
HRUBÁ, T. (2012): Krajina Lysé nad Labem – návrh obnov. a stabil. krajin. úprav na základě vyhodn. srovnání současn. a historick. stavu. Special. mapa s odbor. obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2012 Ústřední pozemkový úřad (č.o. 28/2012-13300).
ANDREAS, M. (2011): Migrační koridory pro velké savce v České republice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Český Dub / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Josefův Důl / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Malá Skála / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Skřivany / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Smiřice / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Dobřenice / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, Průhonice.
HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L. (2011): Mapa krajinného rázu Společenství obcí Čertovo břemeno. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 28. 12. 2011 MZe (č.j. 233986/2011-MZE-16222/MAPA71).
PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 210Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005. Zpráva SÚRO č. 23/2011. – SÚRO, VÚKOZ, Praha, 5 s.
PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 210Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 2010. Zpráva SÚRO č. 24/2011. – SÚRO, VÚKOZ, Praha, 5 s.
PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995. Zpráva SÚRO č. 25/2011. – SÚRO, VÚKOZ, Praha, 8 s.
PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005. Zpráva SÚRO č. 26/2011. – SÚRO, VÚKOZ, Praha, 8 s.
PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995. Zpráva SÚRO č. 27/2011. – SÚRO, VÚKOZ, Praha, 8 s.
PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2010. Zpráva SÚRO č. 28/2011. – SÚRO, VÚKOZ, Praha, 8 s.
SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. (2011): Distribuce mědi v mechu a distribuce intenzity dopravy na území ČR.
SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. (2011): Distribuce antimonu v mechu a distribuce intenzity dopravy na území ČR.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2011): Mapa distribuce acidity smrkové kůry na území ČR v roce 1995.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2011): Mapa distribuce acidity smrkové kůry na území ČR v roce 2005.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce arzenu v jednoletém jehličí smrku a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce arzenu v dvouletém jehličí smrku a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v mechu travník Schreberův a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce arzenu v trávě metlička křivolaká a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v lesním nadložním humusu a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce arzenu v horní vymývané části lesních půd a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce arzenu v dolní obohacované části lesních půd a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M., SUCHARA, I. (2011): Distribuce kadmia v jednoletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M., SUCHARA, I. (2011): Distribuce kadmia v dvouletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M., SUCHARA, I. (2011): Distribuce kadmia v mechu travník Schreberův a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v trávě metlička křivolaká a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v lesním nadložním humusu a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v horní vymývané části lesních půd a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v dolní obohacované části lesních půd a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., SLAVÍK, P., HOLÁ, M. HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce železa v jednoletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., SUCHARA, I. (2011): Distribuce železa v dvouletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., SUCHARA, I. (2011): Distribuce železa v mechu travník Schreberův a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce železa v trávě metlička křivolaká a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SLAVÍK, P., HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce železa v lesním nadložním humusu a distribuce hutního průmyslu na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. HOLÁ, M. (2011): Distribuce hliníku v mechu travník Schreberův a distribuce intenzity větrné eroze na území ČR.
SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M. (2011): Distribuce lantanu v mechu travník Schreberův a distribuce intenzity větrné eroze na území ČR.
VÁVROVÁ, K., GALLO, P. (2011): Cenová mapa lesknice rákosovité na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011), Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 22.
VÁVROVÁ, K., GALLO, P. (2011): Cenová mapa ozdobnice na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011), Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 23.
VÁVROVÁ, K., GALLO, P. (2011): Cenová mapa šťovíku na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011), Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 24.
VÁVROVÁ, K., WEGER, J., GALLO, P. (2011): Cenová mapa RRD na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011), Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 25.
VÁVROVÁ, K., WEGER, J., GALLO, P. (2011): Cenová mapa RRD na 20 % TTP v kraji. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011), Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 26.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Cílová charakteristika krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 11. 8. 2011.
ANDREAS, M. (2010): Migračně významná území pro velké savce v ČR – mapa migračně významných území.
ANDREAS, M. (2010): Rozšíření a migrace velkých savců v ČR – mapa rozšíření jelena evropského.
ANDREAS, M. (2010): Rozšíření a migrace velkých savců v ČR – mapa rozšíření losa.
ANDREAS, M. (2010): Rozšíření a migrace velkých savců v ČR – mapa rozšíření medvěda hnědého.
ANDREAS, M. (2010): Rozšíření a migrace velkých savců v ČR – mapa rozšíření rysa ostrovida .
ANDREAS, M. (2010): Rozšíření a migrace velkých savců v ČR – mapa rozšíření vlka obecného.
ANDREAS, M. (2010): Základní antropogenní bariéry pro migraci velkých savců v ČR – mapa migračních bariér.
ANDREAS, M. (2010): Základní reálné migrační koridory velkých savců v ČR – mapa migračních koridorů.
BENDÍKOVÁ, L., JECH, D., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Mapa historických parků a zahrad podle databáze Evidence historických parků a zahrad ve VÚKOZ, schválil odborný garant výzkumného záměru MZP0002707301 dne 21. 12. 2010.
ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Analytická mapa krajinářského parku v Krásném Dvoře u Podbořan na podkladě mapy stabilního katastru z roku 1843, specializovaná mapa s odborným obsahem.
ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Mapa terénních úprav a využití reliéfu v parku v Krásném Dvoře u Podbořan, specializovaná mapa s odborným obsahem.
ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Analytická mapa obory a parku Jemčina u Jindřichova Hradce na podkladě mapy stabilního katastru z roku 1828, specializovaná mapa s odborným obsahem.
ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Mapa terénních úprav a využití přirozeného reliéfu v oboře a parku Jemčina u Jindřichova Hradce, specializovaná mapa s odborným obsahem.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Integrovaný scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Segregační scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Exploatační scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Útlumový scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy ovsíku vyvýšeného na orné půdě.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy ozdobnice na orné půdě.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy srhy laločnaté na orné půdě.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy sveřepu bezbranného na orné půdě.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa jednotlivých energetických plodin při pěstování plodin konvenčního zemědělství.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa zbytkové biomasy v Plzeňském kraji v Kč.GJ-1 tepla v palivu. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, oddíl 7.3.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2008): Výnosová mapa biomasy trvalých travních porostů. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, oddíl 7.3.
HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Výnosová mapa pšeničné slámy pro hodnocení potenciálu energeticky využitelné slámy. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, oddíl 7.3.
HAVLÍČKOVÁ, K., GALLO, P. (2009): Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálním omezením (LFA) a výše dotace v Plzeňském kraji. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Praha–Průhonice, oddíl 7.3.
HAVLÍČKOVÁ, K., JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa RRD na TTP.
HAVLÍČKOVÁ, K., JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Mapa cen biomasy vybraných plodin při pěstování na cca 10 % rozlohy orné půdy.
HAVLÍČKOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J., JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa biomasy lesknice rákosovité na orné půdě.
HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. (2009): Mapa očekávaných výnosů biomasy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin na půdách s nízkým produkčním potenciálem pro pšenici v Plzeňském kraji (10 % rozlohy kraje).
HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. (2009): Mapa očekávaných výnosů biomasy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD) v Plzeňském kraji při pěstování na veškeré zemědělské půdě – plantážnická varianta.
HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., GALLO, P. (2009): Cenová mapa záměrně pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin v Plzeňském kraji v Kč.GJ-1 tepla v palivu. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky.
HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa biomasy RRD na orné půdě.
CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2009): Shannonův index vyrovnanosti (1990–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Praha–Průhonice, 352 s.
CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2009): Heterogenita krajinného pokryvu. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2009): Heterogenita využití krajiny vztažená ke stupni ekologické stability. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
CHUMAN, T., ROMPORTL, D (2009): Změny počtu tříd krajinného pokryvu (2000–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
JECH, D., BENDÍKOVÁ, L., MALÁ, E. (2009): Polyfunkční koridor Botiče, vypracovaná v rámci výzkumného záměru MZP0002707301 – Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti (2005–2011, MŽP).
KOLEJKA, J., ROMPORTL, D., LIPSKÝ, Z. (2009): Typy současné krajiny. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Typy krajiny Evropy. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny intenzivních zemědělských oblastí – Polabí. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol.,: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny niv – niva Labe. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny v horských oblastech – Šumava. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahr.
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny v oblasti vrchovin – Českomoravská vrchovina. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny v rybničních pánvích – Třeboňsko. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
LIPSKÝ, Z., ROMPORTL, D. (2009): Využití příměstských krajin na okraji velkoměsta – zázemí Prahy. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
ROMPORTL, D. (2009): Koeficient ekologické stability krajiny 1990. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
ROMPORTL, D. (2009): Koeficient ekologické stability krajiny 2006. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2009): Změny počtu tříd krajinného pokryvu (1990–2000). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
ROMPORTL, D., CHUMAN, T., JAČKOVÁ, K. (2009): Průměrná velikost plošky (1990–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
ROMPORTL, D., CHUMAN, T., JAČKOVÁ, K. (2009): Změny krajinného pokryvu – suburbanizace (1990–2000). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
ROMPORTL, D., CHUMAN, T., JAČKOVÁ, K. (2009): Změny krajinného pokryvu – suburbanizace (2000–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha–Průhonice, 352 s.
ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2009): Mapa památek a významných prvků kulturního dědictví v krajině Novodvorska a Žehušicka, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.
VRŠKA, T., ADAM, D. (2009): Významné lokality přirozených lesů. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
WEBER, M., STROBLOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – barokní etapa na podkladu Glockspergerovy mapy 1734. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – klasicistní a přírodně-krajinářská etapa na podkladu mapy stabilního katastru 1838. Garantem MŠMT ČR v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.
BENDÍKOVÁ, L. (2008): Kulturně historická analýza obce Kuks v rámci původního nadačního panství Choustníkovo Hradiště – specializovaná mapa s odborným obsahem, vypracovaná v rámci výzkumného záměru MZP0002707301 (2005–2011, MŽP).
HENDRYCH, J., HRONOVSKÁ, K. (2008): Dvě mapy návrhů dotvoření prostorové struktury krajiny s ohledem na charakter krajiny, současné hospodářské využívání krajiny a ekoturistiku. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., ŠUBR, J., LANKOVÁ, R., BIDLO, J. (2008): Specializovaná mapa ke Studii rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně, Jižní terasy. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., ŠUBR, J., LANKOVÁ, R., BIDLO, J. (2008): Specializovaná mapa ke Studii rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně, Mariánská louka. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., ŠUBR, J., LANKOVÁ, R., BIDLO, J. (2008): Specializovaná mapa ke Studii rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně, Růžová zahrada a nádvoří. VÚKOZ, Průhonice, 2008.
HENDRYCH, J., ŠUBR, J., LANKOVÁ, R., BIDLO, J. (2008): Specializovaná mapa ke Studii rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně, Severní park. VÚKOZ, Průhonice.
JECH, D., BENDÍKOVÁ, L. (2008): Historické liniové vegetační prvky v kompozici bývalého nadačního panství Choustníkovo Hradiště hraběte F. A. Šporka – vypracovaná v rámci výzkumného záměru MZP0002707301 (2005–2011, MŽP).
JECH, D., DLOUHÁ, E., VÁVROVÁ, V.(2008): Kompoziční prvky a vytváření struktury panství Choustníkovo Hradiště.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2008): Kulturně-společenské hodnoty krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 13. 2. 2008.
WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2008): Estetika a kompozice krajiny Novodvorska a Žehušicka – specializovaná mapa, Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 13. 2. 2008.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. (2006): Souhrnná analytická mapa včetně návrhu modelové obnovy manýristické lipové aleje v Jičíně. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J. HRUBÁ, T. (2006): Analytická mapa komponovaných porostních struktur krajiny Březnicka. Vývoj a změny liniové zeleně v rámci katastru města a v jeho nejbližším okolí. VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., BORSKÝ, J., JECH, D. (2006): Analytická mapa porostů a vizuálního propojení krajinných struktur k regeneraci porostních struktur krajiny hory Říp. VÚKOZ, Průhonice.
JECH, D., DLOUHÁ, E., BORSKÝ, J., HENDRYCH, J., JANOUŠKOVÁ, J. (2006): Soubor analytických map krajiny bývalého panství Choustníkovo hradiště s návrhy ochrany zájmových prvků. VÚKOZ, Průhonice.