Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro ochranu přírody a krajiny

Seznam slouží zejména jako odborný podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody (OOP) v souladu s podmínkami zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., zejména pak § 5, odst. (4) Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny a odst. (5) Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin.

Seznam byl vypracován odborníky VÚKOZ, v.v.i. na základě zadání MŽP v této formě poprvé v roce 2008 a je průběžně aktualizován na základě výsledků výzkumu a praxe. Žádost o posouzení a zařazení nových taxonů energetických rostlin do Seznamu podává prodejce sadby nebo pěstitel na odbor péče o krajinu (611) MŽP. Pokud v seznamu nejsou uvedeny může být jejich pěstování zakázáno místním OOP.

Případné dotazy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Seznam ve formátu PDF

Seznam ve formátu HTML

Seznam ve formátu XLS  (možnost filtrování/vyhledávání)

Copyright © 2014 - 2022 VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky