Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Pracovní seznam energetických rostlin (plodin) připadajících v úvahu pro záměrnou produkci biomasy v České republice a v EU

* hlavní nebezpečné invazivní druhy – podle: Mlíkovský, J., Stýblo, P. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha.
* invazivní druhy– podle: Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, Praha.
+ nepůvodní druhy– podle: Mlíkovský, J., Stýblo, P. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, Praha.

 

102
161
Rod druh, kříženec, sorta Anglický název taxonu Latinské jméno taxonu (příp. rodičů) Autor informace - výzkumu Zdroj základního reprodukčního materiálu Stupeň ověření - využívání Předpokládaný hlavní příp. vedlejší produkt
Taxony Klony dřeviny (keřovité i stromovité)
1
12
Topol černý Poplar Populus nigra L. VÚKOZ VÚKOZ pokročilý výzkum pro specifické oblasti (CHKO, NP) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
1
Topol osika Poplar P. tremula L. VÚLHM VÚKOZ, VÚLHM počáteční výzkum štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
3
Topol bavlníkový Poplar P. trichocarpa Torr. et Gray VÚKOZ, VÚLHM VÚKOZ, VÚLHM počáteční výzkum štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
1
Topol + kříženci Poplar P. balsamifera L. II. x tremula L. (balsamifera) VÚKOZ VÚKOZ, VÚLHM doporučené klony MŽP (1) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
2
Topol kříženci Poplar P. maximowiczii Henry x P.x berolinensis VÚKOZ VÚKOZ, VÚLHM doporučené klony MŽP (2) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
3
Topol kříženci Poplar P. nigra L. x maximowiczii Henry VÚKOZ, VÚLHM, HD Unhošť VÚKOZ, VÚLHM, doporučené klony MŽP (3) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
2
Topol kříženci Poplar P. nigra L. x simonii Carr. 'CZ-2354/58' VÚKOZ VÚKOZ, VÚLHM doporučené klony MŽP (2) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
2
Topol kříženci Poplar P. trichocarpa Torr. et Gray x P. koreana Rehd. VÚKOZ VÚKOZ, VÚLHM doporučené klony MŽP (2) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
1
Topol * kříženci Poplar P. x euroamericana = P. x canadensis Mönch VÚKOZ, VÚLHM VÚKOZ, VÚLHM doporučené klony MŽP (1) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
3
Topol kříženci Poplar P. x různí Belgie, Belgie, uznané odrůdy v EU (3) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
5
Vrba bílá Willow Salix alba L. VÚKOZ, VÚLHM VÚKOZ, VÚLHM doporučené klony MŽP (5) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
2
Vrba lýkovcová Willow S. daphnoides Vill. VÚKOZ, VÚKOZ, VÚLHM doporučené klony MŽP (2) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
6
Vrba košíkářská Willow S. viminalis L. VÚKOZ, VÚLHM VÚKOZ, VÚLHM doporučené klony MŽP (6) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
2
Vrba křehká Willow S. fragilis L. VÚKOZ, VÚLHM VÚKOZ, VÚLHM počáteční výzkum štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
2
Vrba kříženci Willow S. x rubens Schr. (S.alba x fragilis) VÚKOZ, VÚLHM VÚKOZ, VÚLHM doporučené klony MŽP (2) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
2
Vrba kříženci Willow S. x smithiana Willd. (S. caprea x viminalis) VÚKOZ, VÚLHM VÚKOZ, VÚLHM doporučené klony MŽP (2) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
1
Vrba kříženci Willow S. alba L. x wind VÚKOZ, VÚLHM VÚKOZ, VÚLHM doporučené klony MŽP (1) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
3
Vrba kříženci Willow S. caprea x wind VÚKOZ, VÚLHM VÚKOZ, VÚLHM doporučené klony MŽP (3) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
6
Vrba kříženci Willow S. viminalis x viminalis (schwerinii) Agrobransle - Švédsko Agrobransle - Švédsko uznané odrůdy v EU (6) štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
12
Růže + různé tzv. podnožové růže Rosa Rosa sp. (i kříženci) VÚKOZ VÚKOZ prozatím ukončený výzkum - nízký výnos štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
3
Olše lepkavá Alder Alnus glutinosa VÚKOZ VÚKOZ, LČR počáteční výzkum štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
1
Pajasan * žláznatý Tree of heaven Ailantus altissima VÚRV VS Chomutov, Itálie ? počáteční výzkum štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1 1 Pavlovnia protáhlá Paulownia elongata Paulownia elongata World Paulownia Institute LLC;
Vicedex
USA, Španělsko v zahraničí již komerční pěstování; v ČR první testování (2010) štěpkaa pelety na energetické (spalování) , dřevona průmyslové využití, rekultivace
1
5
Líska + kříženci převážně starší kulturní odrůdy Hazelnut Corylus sp. VÚKOZ, Sempra a.s. Sempra a.s. a jiné organizace prozatím ukončený výzkum - neúspěšné vegetativní množení štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
1
Jilm horský Elm Ulmus montana Stok. VÚLHM LČR, přírodní populace prozatím ukončený výzkum - neúspěšné vegetativní množení štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
1
1
Trnovník * akát Locust Robinia pseudoacacia L. Řecko, Maďarsko, Slovensko Zahraničí a domácí spontánní populace v zahraničí probíhající výzkum štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
3
3
Blahovičník více druhů Eucalyptus Eucalyptus sp. Portugalsko, Řecko, Nový Zéland Zahraničí v zahraničí probíhající výzkum vláknina, štěpka na energetické (spalování) a průmyslové využití
Jednoleté byliny
1
1
Lebeda + rozkladitá ? Atriplex patula L. VÚRV VS Chomutov prozatím ukončený výzkum - v spontánních úhorech na výsypkách blíže neurčeno, ale předpokládá se spíše pro výroby bioplynu
1
1
Merlík bílý ? Chenopodium album L. VÚRV VS Chomutov prozatím ukončený výzkum - v spontánních úhorech na výsypkách blíže neurčeno, ale předpokládá se spíše pro výroby bioplynu
Dvouleté byliny
1
1
Topolovka + růžová ? Alcea rosea L. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Divizna velkokvětá ? Verbascum densiflorum Bertol. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje prozatím ukončený výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spíše bioplyn), farmaceutické využití
1
1
Sléz meljuka Malow Malva meluca Graebn. VÚRV VS Chomutov Ukrajina, Usťak probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Sléz + kadeřavý Malow Malva crispa L. VÚRV VS Chomutov Ukrajina, Usťak probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Sléz ? Malow Malva verticilata MZe Semenářské podniky Doporučen Mze štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
Víceleté a vytrvalé byliny (dvouděložné)
1
1
Mužák + prorostlý Silphium perfoliatumL. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Křídlatka * japonská Knotweed Reynoutria japonica Houtt. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn), farmaceutické využití
1
1
Křídlatka * sachalinská Knotweed Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt Petropolit) Nakai VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn), farmaceutické využití
1
1
Křídlatka * česká Knotweed Reynoutria x Bohemica Chrtek a Chrtková, (R. sachalinensis x japonica) VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a spontánní populace probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn), farmaceutické využití
1
1
Vratič * obecný ? Tanacetum vulgare L. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje prozatím ukončený výzkum - sledování ve spontánních úhorech štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Bělotrn modrý ? Echinops ritro L. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Karda ? Cardoon Cynara cardunculus EU Řecko, Španělsko Zahraničí probíhající výzkum v zahraničí pokročilý štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování)
1
1
Zlatobýl * kanadský ? Solidago canadensis L. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje prozatím ukončený výzkum - v spontánních úhorech na výsypkách štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Vrbka úzkolistá ? Chameiron angustifolium (L.) Holub VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje prozatím ukončený výzkum - v spontánních úhorech na výsypkách štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Tužebník jilmový ? Filipendula ulmaria (L.) Maxim VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje prozatím ukončený výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
3
Konopí + seté Hemp Cannabis sativa doporučené Mze pro energetické využití Semenářské podniky možná i zahraniční proběhlo ověření a pěstuje se pro textilní využití zbytky pro zpracování textilních polotovarů (např. pazdeří)
1
1
Pelyněk čenobýl Wormwood Arthemisia vulgaris L. VÚRV VS Chomutov, Planta naturalis VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje prozatím ukončený výzkum - v spontánních úhorech na výsypkách štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Kopřiva dvoudomá Nettle Urtica dioica L. VÚRV VS Chomutov, EU VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje prozatím ukončený výzkum - v spontánních úhorech na výsypkách štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn), farmaceutické využití
1
1
Oman + pravý ? Inula helenium doporučené Mze pro energetické využití VÚRV, Semenářské podniky probíhající výzkum řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a kořen na farmaceutické využití
1
1
Sida + vytrvalá Sida, Sida hermaphrodyta Rusby VÚRV Praha VÚRV a Polsko probíhající výzkum zejména v zahraničí (PL) řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a kořen na farmaceutické využití
1
1
Šťovík + krmný 'Uteuša' Dock hybrid (Sorrel) Rumex tianshanicus x R. patientia VÚRV VS Chomutov Ukrajina, Usťak, Fitmin doporučená energetická plodina MZE štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování) a krmivářské účely
Víceleté a vytrvalé trávy (jednoděložné)
1
1
Ozdobnice + čínská Miscanthus, Elephant grass Miscantus sinensis Anderss. VÚKOZ, VÚRV VS Chomutov, EU VÚKOZ, VÚRV VS Chomutov a zahraničí probíhající výzkum v zahraničí pokročilý štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování) a průmyslové využití
1
1
Ozdobnice cukrolistá Miscanthus, Elephant grass Miscantus sachariflorus VÚKOZ VÚKOZ, VÚRV VS Chomutov a zahraničí probíhající výzkum v zahraničí pokročilý štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování) a průmyslové využití
1
1
Ozdobnice 'Gigantheus' Miscanthus, Elephant grass Miscantus x gigantheus VÚKOZ, EU VÚKOZ, VÚRV VS Chomutov a zahraničí probíhající výzkum v zahraničí pokročilý štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování) a průmyslové využití
1
1
Rákos obecný Reed Phragmites australis (Canv.) Trin ex.Steudel VÚRV VS Chomutov, EU VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje včetně přírodních populací prozatím ukončený výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování) a průmyslové využití
1
1
Orobinec úzkolistý ? Typha angustifolia L. VÚRV VS Chomutov, EU VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje včetně přírodních populací prozatím ukončený výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování) a průmyslové využití
1
1
Tresť ? Giant reed Arundo donax L. EU,Řecko, Španělsko, Německo Zahraničí probíhající výzkum v zahraničí pokročilý štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování) a průmyslové využití
1
1
Lesknice +
(chrastice)
rákosovitá Reed canary grass Phalaris arundinacea (L.) Rauschert (syn. Baldingera, Phalaroides?) VÚRV VS Chomutov, EU (Švédsko), VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje včetně zahraničí probíhající výzkum v zahraničí pokročilý štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování) a průmyslové využití
1
1
Spartina?? ? Cordgrass Spartina spp. EU (UK), Severní Amerika Zahraničí probíhající výzkum v zahraničí pokročilý štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování)
1
1
Třtina křovištní Wood small reed Calamagrostis epigeios L. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje včetně přírodních populací prozatím ukončený výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování)
1
1
Třtina rákosovitá Reed-grass Calamagrostis arundinacea L. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje včetně přírodních populací prozatím ukončený výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování)
1
1
Kostřava rákosovitá Tall festuce Festuca arundinacea L. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje včetně přírodních populací probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a krmné využití
1
1
Psárka luční Meadow fox-tail Alopecurus pratensis L. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje včetně přírodních populací probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a krmné využití
1
1
Srha laločnatá Cocksfoot Dactilis glomerata L. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje včetně přírodních populací probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a krmné využití
1
1
Psineček + veliký Bent Agrostis gigantea VST Zubří VST Zubří probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a krmné využití
1
1
Ovsík * vyvýšený Tall oat-grass Arrhenatherum elatius VST Zubří VST Zubří probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a krmné využití
1
1
Bojínek luční Timothy Phleum pratense L. VÚRV VS Chomutov VÚRV VS Chomutov a jiné zdroje včetně přírodních populací probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a krmné využití
Obiloviny
1
1
Pšenice + setá wheat Triticum aestivum L. ČZÚ Praha, VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky proběhlo ověření reziduální sláma nebo celá rostlina na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Žito + seté rye Secala cereale L. ČZÚ Praha, VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky proběhlo ověření reziduální sláma nebo celá rostlina na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Žitovec tritikále triticale Triticale Wittm. ČZÚ Praha, VÚRV VS Chomutov, JČÚ České Budějovice Semenářské podniky proběhlo ověření (90. léta), od 2006 pokračuje celá rostlina na energetické využití (sláma a pelety )
1
1
Kukuřice + setá Corn Zea Mays L. VÚRV VS Chomutov, JČÚ České Budějovice Semenářské podniky prozatím ukončený výzkum reziduální sláma, zrno nebo celá rostlina na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Čirok cukrový Sorghum Sorghum sacharatum L. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a krmné využití
1
1
Čirok 'Hyso' Sorghum Sorghum 'Hyso' VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a krmné využití
1
1
Čirok + súdánská tráva Sorghum Sorghum sudanense (Piper) Stapf in Prain L. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a krmné využití
1
1
Čirok + dvoubarevný? Sorghum Sorghum bicolor EU Zahraničí probíhající výzkum pro fytoenergetiku štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Proso prutnaté Switchgrass Panicum virgatum (L.) Zahraničí (zejm. USA, Skandinávie, SRN) pokročilé testování v USA, počátky v Evropě sláma nebo řezanka na přímé spalována uvažuje se o destilaci ethanolu.
1
1
Laskavec ocasatý Amaranth Amaranthus cholrostachys L. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky doporučen MZE pro energetické účely; od 2006 proběhá ověřování nových odrůd původně se uvažovala reziduální sláma na spalování dnes se spíše doporučuje na bioplyn
Pícniny - víceleté a vytrvalé (bobovité, dvouděložné)
1
1
Komonice * lékařská ? Melilotus officinalis (L.) Pallas. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (hlavně pro výrobu bioplynu)
1
1
Komonice * bílá ? Melilotus albus doporučené Mze pro energetické využití VÚRV, Semenářské podniky nevím že by proběhlo - možná v EU nevím že by proběhlo - možná v EU
1
1
Vojtěška + setá Lucerne, Alfalfa Medicago sativa L. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Jestřabina východní ? Galega orientalis L. doporučené Mze pro energetické využití, VÚRV VS Chomutov VÚRV, Semenářské podniky probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spíše pro bioplyn)
1
1
Vičenec + setý ? Onobrychis viciifolia Scop. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Vlčí bob * mnoholistý ? Lupinus polyphylus Lindl. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Jehlice rolní ? Ononis arvensis L. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Sveřep bezbranný ? Bromus inermis doporučené Mze pro energetické využití Semenářské podniky možná i zahraniční štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a krmné využití
1
1
Sveřep + samužníkovitý ? Bromus catharticus doporučené Mze pro energetické využití Semenářské podniky možná i zahraniční štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a krmné využití
1
1
Janovec metlatý ? Sarothammus scoparious (L.) Wimm ex koch VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
Olejniny (jednoleté)
1
1
Řepka + olejka Oilseed rape Brassica napus ssp. oleifera VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky již využívána štěpka, řezanka ze stonků na energetické využití (spalování spíše na bioplyn) a zejm. plody na olej k výrobě kapalných biopaliv
1
1
Ředkev + olejná ? Raphanus sativus L. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky již využívána štěpka, řezanka ze stonků na energetické využití (spalování spíše na bioplyn) a zejm. plody na olej k výrobě kapalných biopaliv
1
1
Řepice + ozimá Winter rape Brassica rapa L. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky již využívána štěpka, řezanka ze stonků na energetické využití (spalování spíše na bioplyn) a zejm. plody na olej k výrobě kapalných biopaliv
1
1
Řepice?? ? Ethiopian mustard Brassica carinata EU - Spain Zahraničí probíhající výzkum pro Jižní a Severní Evropu štěpka, řezanka ze stonků na energetické využití (spalování spíše na bioplyn) a zejm. plody na olej k výrobě kapalných biopaliv
1
1
Hořčice bílá Mustard Sinapis alba L. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky proběhlo ověření reziduální štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Katrán + habešský Crambe Crambe abyssinica Hochst. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky proběhlo ověření štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Lnička + setá Gold of pleasure Camelina sativa L. VÚRV VS Chomutov, zahraničí (např. DK, SRN) Semenářské podniky probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a zejm. plody na olej k výrobě kapalných biopaliv
1
1
Světlice + barvířská Carthamnus tinctorius L. VÚRV VS Chomutov Semenářské podniky probíhající výzkum štěpka nebo řezanka na energetické využití (spalování, bioplyn) a průmyslové využití
1
1
Slunečnice + rolní Sunflower Helianthus annuus L. VÚRV VS Chomutov, EU Semenářské domácí a zahraniční již využívána např. v Rakousku štěpka, řezanka ze stonků a slupky plodů na energetické využití (spalování, bioplyn)
1
1
Topinambur * hlíznatý Jerusalem artichoke Helianthus tuberosus VÚRV VS Chomutov, EU Semenářské domácí a zahraniční probíhající výzkum pro fytoenergetiku štěpka nebo řezanka ze stonků na energetické využití (spalování, bioplyn) a hlízy na krmné a průmyslové využití (líh)
1
2
Pryšec?? + ? Carper spurge Euphorbia lathyris, E.lagascae EU, Španělsko, Německo Zahraničí probíhající výzkum Německo a EU semena na olej pro energetické využití
1
1
Pupalka * dvouletá ? Oenothera biennis doporučené Mze pro energetické využití Semenářské podniky nevím že by proběhlo u nás - v EU ano s více druhy štěpka, řezanka ze stonků na energetické využití (spalování spíše na bioplyn) a zejm. plody na olej k výrobě kapalných biopaliv a léčiv
Zatím nezařazeno
1
1
Toposlunečnice ? ? VÚRV VS Chomutov probíhající výzkum
1
1
Čičorka pestrá Coronilla varia doporučené Mze pro energetické využití Semenářské podniky možná i zahraniční nevím že by proběhlo - možná v EU štěpka nebo řezanka na energetické využití (spíše pro bioplyn)

Copyright © 2014 - 2022 VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky