Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

C E N T R U M    R O Z V O J E   R Y C H L E    R O S T O U C Í C H    D Ř E V I N

Centrum rozvoje RRD je provozováno pracovníky oddělení fytoenergetiky VÚKOZ, v.v.i. a navazuje na Informační středisko obnovitelných zdrojů energie (ISOZE), které zahájilo svoji činnost v roce 1996.

Odd. fytoenergetiky se zabývá výzkumem záměrné produkce biomasy zejména rychle rostoucími dřevinami (RRD). Pro pěstitele i státní správu zajišťujeme celou řadu služeb a prodej sadebního materiálu pro zájemce o pěstování RRD.

Aktuality 2022:

Dovolujeme si vám představit novou publikaci o využití dřevin na zemědělské půdě s názvem "Stromy v zemědělství. Historie a současnost agrolesnictví v České republice"

Pěstovat rychle rostoucí dřeviny není žádná věda! Podívejte se, jak na to


Aktuality 2021:

Na základě dlouhodobého testování širokého genofondu autochtonních druhů vrb, který započal na našem pracovišti v 90. letech, byla registrována nová odrůda, kterou jsme podle jejího vzpřímeného růstu kmenů i habitu pojmenovali staroslovanským označením 'Stvola'. Ostatní průhonické odrůdy viz odkaz.


Aktuality 2020:

  • Odkazy na související videa:
  1. Agrolesnictví
  2. Michovky
  • 9.9.2020 se koná Polní den na Dendrologické zahradě (trvalkové záhony aj.) a na výzkumné stanici na Michovkách (agrolesnické systémy, výmladkové plantáže RRD, ukázka náletu dronu aj.) Přihlášky posílejte na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • V časopise Energie 21 byly publikovány dva osvětové články o agrolesnictví a využití dřevin včetně RRD. Naleznete je v odkazech níže.
  1. Energie 21 3/2020 (1. část), Energie 21 3/2020 (2. část)
  2. Energie 21 4/2020
  • Do našeho týmu oddělení fytoenergetiky hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici "výzkumný pracovník". Pozice je vhodná i pro absolventy. Podrobnosti viz přiložený inzerát.

Aktuality 2019:


Aktuality 2018:

Aktuality 2017:

  • "Chýše pro Štěpána" - na fotografiích můžete sledovat růst a vývoj nádherné živé stavby z prutů vrb Rokyta (S-218) a Stvola (S-195) v průběhu roku 2017.

! Změny zákona o ZPF a jejich dopady na RRD !


  •  V červnu 2017 byla založena TOPOLÁŘSKÁ KOMISE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s., která je základem pro mezinárodní spolupráci v oboru a pro účast České republiky v Mezinárodní topolářské komisi FAO (International Poplar Commission).

Odkaz na stránky Českého spolku pro agrolesnictví (záměrné pěstování dřevin v kombinaci s rostlinnou a/nebo živočišnou výrobou)

odkaz na Geoportál INSPIRE - cenové a výnosové mapy vybraných druhů biomasy

postup vyhledávání: zvolit záložku Mapové kompozice a následně Socioekonomické prvky a jevy


 

Aktuality 2007-2013: Informace k televizním pořadům  o japonských topolech

V uplynulých letech odvysílaly různé televizní stanice  (ČT, NOVA aj.) krátké reportáže o "japanech" s různě přesnými informacemi. Mezi ty přesné pořady patřil pořad ČT2 "Přidej se" (viz druhý odkaz níže).

Mezi ty méně přesné  např.pořady o sklizni plantáže tzv. japonských topolů (2007) v obci Višňová v Libereckém kraji. Pracovníci VÚKOZ Průhonice, kteří se věnují výzkumu rychle rostoucích dřevin se uvedené akce zúčastnili a k odvysílaným  informacím by rádi doplnili několik zpřesnění a doplňujících informací:

Tzv. Japonský topol - respektive klony J-105 (Max-4) a J-104 (Max-5) pocházejí z japonských křížení topolu černého a maximowiczova a ne z VÚKOZ jak uvedl ČT Večerník. Jsou u nás nejvíce pěstovanými klony rychle rostoucích dřevin  pro produkci biomasy na zemědělské půdě formou tzv. výmladkových plantáží.
Průměrná tloušťka kmene sklizeného porostu ve Visňové nebyla 18 cm (NOVA), ale podle našeho měření na místě jen 8,5 cm (ve výšce 1 metr nad zemí)  a ne po 5-ti letech, ale po 7-mi letech (CT i NOVA). Na záběrech sklizený řádek byl okrajový, kde jsou průměry 2-3x větší než v porostu (viz foto níže).

Pěstování  výmladkových plantážích rychle rostucích dřevin je zajímavou a věříme i perspektivní alternativou pro zemědělství, ale jedná se o daleko širší a složitější problematiku než jak bylo resp. mohlo být ukázáno v televizních reportážích. Stručnou metodiku pěstování - včetně postupu při sázení - naleznete zde.

Odkaz na pořad ČT1 - Události v regionech:  "Japonský topol z Aljašky!?"

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10118379000-udalosti-v-regionech/208411000140207-07.02.2008-19:25.html

Odkaz na pořad ČT2 - "Přidej se o pěstování rychle rostoucích dřevin"

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1129337346-pridej-se/208562248410002-01.02.2008-17:25.html

Odkaz na pořad ČT 1 - Hobby naší doby: "Japonské topoly" v čase 6:15

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10314241266-hobby-nasi-doby/213562223000038/

Odkaz na pořady  televizí ČT a NOVA o sklizni "japanů" ve Višňové (Již nefunkční ):

http://ct1streaming.visual.cz/new/asx/high/VecernikzCech-220207.7.asx
http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=22.02.2007&238m=d&238p=TNOVINY&238v=49701

Porost ve Višňové - na obrázku je viditelný rozdíl v tloušťce kmenů rostoucích v okrajových a vnitřních řádcích (bude doplněno)

 Poděkování:


Autory textů na stránkách ISOZE jsou výhradně pracovníci odd. fytoenergetiky. Stránky i prezentované výsledky výzkumu vznikly díky podpoře z výzkumného záměru VÚKOZ,v.v.i. - č. MZP000027073 - VII nebo dalších výzkumných projektů odd. fytoenergetiky.

Copyright © 2014 - 2022 VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky