Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Formy poradenství

Odborníci oddělení fytoenergetiky, kteří činnost centra zajišťují, se specializují na biomasu – nejvýznamější domácí obnovitelný zdroj energie. V oblastech mimo toto odborné zaměření zajišťuje ISOZE poradenství spoluprací s předními výzkumnými, vzdělávacími a oborovými organizacemi např. VÚRV a VÚZT Praha, ČVUT Praha, ČZÚ Praha, VŠCHT Praha, JČU České Budějovice, CZ Biom, EkoWatt a Calla.

Informační středisko ISOZE vzniklo v roce 1996 v rámci projektu MŽP (PPŽP/640/4/96) s cílem zajistit rychlý a efektivní přenos výsledků vlastního výzkumu v rámci projektů MŽP, MZe a EU do praxe. Od 1.1.2007 s transfomací VÚKOZ Průhonice na veřejnou výzkumnou instituci (v. v. i.) musí být některé formy poradenství poskytovány za úplatu (viz níže).

Témata poradenstvíRRD

 • Pěstování energetických plodin (zejm. rychle rostoucích dřevin) na zemědělské půdě.
 • Produkce, zpracování a využití biomasy k energetickým účelům včetně ekonomiky.
 • Dotace a legislativa v oblasti biomasy v ČR (SFŽP, ČEA, MZe, MŽP) příp. v EU.

Projektová činnost

 • Analýza potenciálu biomasy v území (kalkulačně/tabulkově a pomocí GIS).
 • Vypracování projektů a studií pro získání dotací (potenciál biomasy v území, zakládání porostů energetických plodin).

Osvětová činnost

 • Průběžná aktualizace internetové stránky střediska.
 • Průběžná aktualizace DAZE (interentová databáze Obnovitelných Zdrojů Energie – viz zde)
 • Přednášky, semináře pro širší odbornou veřejnost
 • Vydávání odborných publikací a článků 

Fotografie ze semináře o RRD konaného ve VÚKOZ, v.v.i. Průhonice 5. 10. 2015

Posudková činnost

 • pro soudní a smosprávní organizace apod.

Analýza území

 • výběr vhodných pozemků a území pro pěstování konkrétních energetických plodin
 • výběr vhodných plodin pro konkrétní pozemky
 • výpočet potenciálu zbytkové biomasy z konkrétního území

odkaz na Geoportál INSPIRE - cenové a výnosové mapy vybraných druhů biomasy

postup vyhledávání: zvolit záložku Mapové kompozice a následně Socioekonomické prvky a jevy

Ekonomické analýzy (podnikatelských) záměrů

 • výpočet minimální ceny biomasy při pěstování na konkrétních lokalitách
 • analýza cash flow investičních záměrů pěstování energetických plodin v konkrétních podmínkách

Forma a cena

Základní poradenství ve výše uvedených tématických okruzích je poskytováno telefonicky, elektronickou poštou, formou metodických (osvětových) publikací a internetem (DAZE a další rubriky této stránky). Uvedené formy poradenství jsou poskytovány zdarma.

Pro podrobnější poradenství je možno, v případě volných pracovních kapacit odborníků, sjednat osobní konzultaci v Průhonicích. Podrobnější poradenství - například pravidelné konzultace, vypracování projektů, analýz nebo posudků, je zpoplatněno v závislosti na délce a rozsahu práce podle sazebníku VÚKOZ v.v.i. (základní sazba je 500 Kč/hod včetně DPH) nebo dle uzavřené smlouvy o dílo.

Kontakty:

Tel.: 296 528 327, -267, 270 Fax: 267 750 440
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2014 - 2022 VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky