Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Významné odborné akce pořádané VÚKOZ, v.v.i.:

Datum, místo konání a název akce Stručný popis konané akce

18. 9. 2018
kulturní dům Radost, Havířov

Odborná konference
"Zeleň a doprava v našich sídlech"

Pozvánka ke stažení zde

 

Pořadatel:

Statutární město Havířov a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu okrasné zahradnictví, v.v.i.

od 21. 3. 2018 -
vybrané lokality
Česká republika


Exkurze
"Výpravy do českých pralesů"

Informace zde

8. 3. 2018
velký sál informačního a vzdělávacího
centra Floret v Průhonicích


Tradiční trvalkový seminář
"NETRADIČNÍ ÚDRŽBA A ROZVOJ TRVALKOVÝCH ZÁHONŮ"

Pozvánka ke stažení zde

25. 1. 2018
Kongresové centrum Floret
Průhonice


Kontrolní den projektu
Invaze Gemmamyces piceae v ČR

Pozvánka ke stažení zde

4. 10. 2017
VÚKOZ, v. v. i.
, Průhonice

5. 10. 2017
VÚLHM, v. v. i.
, Kunovice (Uherské Hradiště)


Seminář
"Rychle rostoucí dřeviny pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky"

Odkaz na předběžný program

Seminář RRD

26. 9. 2017
kulturní dům Radost, Havířov

Odborná konference
"Zelená města - města budoucnosti
Veřejná prostranství a městský mobiliář"

Stručný popis konání akce:

Téma konference bylo zaměřeno veřejná prostranství – náměstí - v centrech měst, jejich hodnocení, rekonstrukce a mobiliář.

Pořadatel:

Statutární město Havířov a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu okrasné zahradnictví, v.v.i.

4. 8. - 5. 10. 2017
Návštěvnické centrum a přilehlé prostory
Dendrologická zahrada, Průhonice


Průhonické šlechtění
"JIŘINEK A MEČÍKŮ"

Pozvánka ke stažení zde

10. - 15. 5. 2017
velký sál informačního a vzdělávacího
centra Floret v Průhonicích


3rd Czech International
"Rock Garden Conference"

Bližší informace zde

1. 3. 2017
velký sál informačního a vzdělávacího
centra Floret v Průhonicích


Tradiční trvalkový seminář
"BARVY A PERENY"

Pozvánka ke stažení zde

21. - 22. 9. 2016
Studijní a informační centrum,
Česká zemědělská univerzita (Praha – Suchdol)

Konference - První cirkulář
České národní parky 2016

Pozvánka/plakát ke stažení zde

banner - České národní parky 2016

8. 9. 2016
Vzdělávací a informační centrum
Floret, Průhonice

Závěrečný seminář projektu
Monitoring přirozených lesů ČR

Pozvánka ke stažení zde

Seminář je součástí řešení projektu Monitoring přirozených lesů České republiky (EHP-CZ02-OV-1-021-2014), podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím finančního mechanismu EHP v rámci programu CZ02 – Životní prostředí (oblast Biodiverzita a ekosystémové služby). Seminář je určen zástupcům veřejné správy, zejména pracovníkům Ministerstva životního prostředí ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, pracovníkům odborů životního prostředí krajských úřadů či místních samospráv a vlastníkům, resp. správcům lesů ve sledovaných lokalitách. Účelem semináře je seznámit reprezentanty výše zmíněných cílových skupin s výstupy projektu.

Archiv odborných akcí