Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Osvětové a vědecké publikace pracovníků oddělení fytoenergetiky o biomase v českém jazyce

Články na CZ Biom (2002-2014)


Články o agrolesnictví

Agrolesnictví v České republice - Lesnická práce 6 (2015)

Agrolesnictví - „znovuobjevení“ historického způsobu hospodaření a jeho možnosti dnes - Selská revue 6 (2014)


Všechny níže uvedené publikace je možné zakoupit nebo objednat na dobírku v knihovně VÚKOZ, v.v.i. v Průhonicích
(tel. 296 528 335, -111; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Acta Pruhoniciana 92 (2009) - obsah časopisu zde
Číslo recenzovaného vědeckého časopisu věnované energetických plodinám a biomase - celkem 11 článků na téma produkce, ekonomiky a ekologie pěstování energetických plodin. -
Kolektiv autorů VÚKOZ v.v.i., VÚRV, v.v.i, ČVUT FEL, Ústavu hydrodynamiky AV ČR

Acta Pruhoniciana 89 (2008) - obsah časopisu zde
Číslo recenzovaného vědeckého časopisu obsahuje 6 článků na téma produkce, ekonomiky a ekologie pěstování energetických plodin
Kolektiv autorů VÚKOZ v.v.i., a ČVUT FEL

Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje energie - Acta Pruhoniciana 83 (2006) - obsah časopisu zde
Publikace je určena zejména pro ty, kteří chtějí zhodnotit potenciál hlavních zdrojů biomasy (slámy, lesních těžebních zbytků a energetických plodin) v určitém regionu. Metodika je zpracovaná v prostředí GIS a umožňuje určit rozsah a distribuci potenciálu v území až na úroveň ekonomicky dostupného potenciálu.

Biomasa jako obnovitelný zdroj energie - Ekonomické a energetické aspekty - Acta Pruhoniciana 79 (2005) - obsah časopisu zde
Tato publikace navazuje na publikaci z roku 2003 a je zaměřena zejména na podrobnější zpracování témat pěstebních vlastností vybraných energetických rostlin (zejména rychle rostoucích dřevin) a ekonomických aspektů jejich pěstování.


Rostlinná biomasa jako zdroj energie (2008) - podrobný abstrakt zde
Publikace obsahuje nejnovější výsledky domácího výzkumu a praxe z oblasti pěstování energetických plodin pro spalování (dřeviny, vytrvalé traviny) a bioplynové stanice (kukuřice, traviny). Dále obsahuje samostatné kapitoly o vlastnostech pevných biopaliv, anaerobní fermentaci biomasy pro výrobu bioplynu a hodnocení biodiverzity a porostů rychle rosotucích dřevin.


Biomasa - obnovitelný zdroj energie (2003) - podrobný abstrakt zde
Publikace je určena zejména pro starosty, pracovníky státní správy a zemědělce, kteří uvažují o produkci (pěstování) a využití tohoto perspektivního zdroje energie ve své obci. Publikace obsahuje 51 stran textu, 8 stran barevných příloh.


Sborník mezinárodní konference "Biomasa a zdroje obnovitelné zdroje v krajině" (2000)

Copyright © 2014 - 2022 VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky