Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Shown is the complete text listing of publications (full quote). If you want to sort the list of publications by the filter (for example: by the author's name or by the year), please click here (some - very long - quotes are shortened; sometimes are given priority only RILOG authors; full text of quote, any attachments (if exist) of the quote - PDF, JPG, etc. - you get after clicking).

ROMPORTL, D., KUTAL, M., KALAŠ, M., VÁŇA, M., MACHALOVÁ, L. & BOJDA, M. (2014):  Habitatová analýza výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a modelování migračních koridorů. – In: Kutal M. & Suchomel J., 2014: Analýza výskytu velkých šelem a průchodnosti krajiny v Západních Karpatech. Mendelova univerzita v Brně, Brno. ISBN 978-80-7375-998-8.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., MAŘÍKOVÁ, Š., REIMANN, C., BOYD, R. (2012): Distribution of multielement concentrations in selected compounds in coniferous forests in the Czech Republic. – In: Nriagu, J., Pacyna, J., Szefer, P., Markert, B., Wünschmann, S., Namiesnik, J. [eds.], Heavy metals in the environment. Selected Papers from the ICHMET-15 Conference, Maralte BV Publ., p. 253–270.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., DĚDIČ, P., PTÁČEK, J. (2011): Výskyt viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru v okrasných rostlinách. – In: Svoboda, P., Viroidy, závažní původci chorob rostlin – současné poznatky. Sborn. přednášek ze semináře. Česká fytopatologická společnost, [Praha], s. 20–24.

PTÁČEK, J., DĚDIČ, P., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2011): Možnosti detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd). – In: Svoboda, P., Viroidy, závažní původci chorob rostlin – současné poznatky. Sborn. přednášek ze semináře. Česká fytopatologická společnost, [Praha], s. 37–41.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z., WEBER, M., SKALOŠ, J. (2009): Development of Cultural Landscape in the Central Bohemia – Area Nové Dvory – Žehušice. – In: Breuste, J., Kozová, M., Finka, M. [eds.], European landscapes in transformation: challenges for landscape ecology and management. European IALE conference 2009. 70 years of landscape ecology in Europe. University of Salzburg, Salzburg, p. 142–143.

VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., UNAR, P. (2009): Bewertung der Naturnähe von Alten Wäldern der gemässigten Zone in der Tschechischen Republik (Zentral-Europa) und deren Andwendung in Politik und Bewirtschaftung. – In: Grundmann, V. [ed.], 2. Hessisches Naturwaldforum Buche, 28.–29. April 2008, Bad Wildungen, Deutschland. Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung, Band 47, p. 36–41.

ADAM, D., JANÍK, D., HORT, L., KRÁL, K., UNAR, P., VRŠKA, T. (2007): Methods and results of the inventory and whole area research comparison of the National Nature Reserve Ranšpurk. – In: 2nd Field-Map International Educational User Conference – Forest Inventory and Data Processing. Sborník mezinár. konf., Septemebr 12–14, 2007, Vimperk. IFER a Správa NP a CHKO Šumava [online]. [cit. 2008-01-25].

BULÍŘ, P. (2007): Problematika stanovení a výpočtu základní ceny okrasných stromů v objektech zeleně. – In: Dreviny v mestskom prostredí a v krajine. Zborník vedec. konf., 20. 10. 2007, Nitra. [CD-ROM]. SPU v Nitre, Nitra.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M. (2007): Grafióza jilmů v ČR – fytopatologické a ekologické souvislosti. – In: Dreslerová, J., Packová, P. [eds.], Ohrožené dřeviny České republiky. Přísp. konfer. Geobiocenologické spisy č. 12. MZLU, Brno, s. 30–43.

ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. (2007): Potenciální riziko ohrožení populací vzácných druhů rodu Sorbus environmentálními a antropogenními faktory se zřetelem na působení patogenních organismů. – In: Dreslerová, J., Packová, P. [eds.], Ohrožené dřeviny České republiky. Přísp. konfer. Geobiocenologické spisy č. 12. MZLU, Brno, s. 44–50.

HORT, L., JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., KRÁL, K., ŠAMONIL, P., UNAR, P. (2007): Změny ve struktuře dřevinného patra v pralesovitých rezervacích na soutoku Moravy a Dyje. – In: Ujházy, K., Križová, E. [eds.], Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. Sborn. mezinár. konf., konané 11.–12. 9. 2007, Zvolen. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, s. 77–83.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2007): Současné poškození břehových porostů olší z pohledu ochrany krajiny. – In: Dreslerová, J., Packová, P. [eds.], Ohrožené dřeviny České republiky. Přísp. konfer. Geobiocenologické spisy č. 12. MZLU, Brno, s. 180–183.

ŠAMONIL, P., DOUDA, J., ŠEBKOVÁ, B. (2007): Diverzita humusových forem na vývra-tech v jedlobučinách flyšového pásma Karpat. – In: Neuhöferová, P. [ed.], Problema¬tika lesnické typologie IX. – Typologické hodnocení antropogenně ovlivněných lokalit. Sborník konf., 24.–25. 1. 2007, Kostelec nad Černými lesy. ČZU v Praze, Praha, s. 69–76.

ŠAMONIL, P., ŠEBKOVÁ, B., DOUDA, J. (2007): Specifika vývoje humusu na vývratech jedlobukového (pra)lesa. – In: Sobocká, J., Šarapatka, B. [eds.], Půda v moderní infor¬mační společnosti. Sborník mezinár. konf., 20.–23. 8. 2007, Rožnov pod Radhoš¬těm. Česká pedologická společnost, Brno, s. 103.

ADAM, D. (2006): Vývoj kartografických podkladů pro výzkum dynamiky přirozených lesů. – In: Neuhöferová, P. [ed.]: Historie a vývoj lesů v českých zemích. Sbor. mezinár. konf., 16.–17. 10. 2006, Srní. FLE ČZU v Praze, Praha, s. 103–110.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. (2006): Rod Phytophthora na dřevinách – nálezy v roce 2005. – In: Kapitola, P., Baňař, P. [eds.], Škodliví činitelé v lesích Česka 2005/2006. Sborn. semin. LOS VÚLHM, Jíloviště-Strnady, s. 20–26 + příl.

JANÍK, D., ADAM, D., HORT, L., KRÁL, K., UNAR, P., VRŠKA, T. (2006): Monitoring vybrané části NPR Karlštejn ponechané samovolnému vývoji (metodika a předběžné výsledky). – In: Úloha lesníků v ochraně přírody a krajiny. Sbor. přísp. z konf. Česká lesnická společnost, Praha, s. 19–35.

VRŠKA, T. (2006): Which and how much outcomes of research of natural forests can we use in the close-to nature silviculture? – In: Kantor, P. [ed.], Welche Bestandesstruktur für welche Waldfunktion. Sbor. mezinár. konf. MZLU v Brně, Brno, s. 63–74.

VRŠKA, T. (2006): Samovolný vývoj lesa – teoretická východiska, současný rozsah organizace výzkumu a monitoringu. – In: Úloha lesníků v ochraně přírody a krajiny. Sborn. přísp. z konf. Česká lesnická společnost, Praha, s. 12–18.

HENDRYCH, J. (2002): The Devils Stairs Geological Park, Koněprusy, Czech Republic. – In: The Transformation of the City Space on the Background of Politital-Economic Changes in Central Europe, 4. International Symposium Proceedings. Cracow University of Technology, Cracow, p. 111–114.