Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Shown is the complete text listing of publications (full quote). If you want to sort the list of publications by the filter (for example: by the author's name or by the year), please click here (some - very long - quotes are shortened; sometimes are given priority only RILOG authors; full text of quote, any attachments (if exist) of the quote - PDF, JPG, etc. - you get after clicking).

DOSTÁLEK, J. &  JEHLÍK, V. (2013): Geschützte und bedrohte Gefäßpflanzen in der Elbe-   Moldau und Donau-Häfen. – In: Jehlík, V., Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas. Academia, Praha, s. 337–341.

KRÁL, K., TROCHTA, J., VRŠKA, T. (2012): Can fire and secondary succession assist in the regeneration of forests in a national park? – In: Jongepierová, I. et al. [eds.], Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha, s. 24–26.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., VÁVROVÁ, V. (2012): Vznik, vývoj a širší územní a historické vazby komponované krajiny Novodvorska. – In: Chodějovská, E., Šimůnek, R. [eds.], Krajina jako historické jeviště. Historický ústav AV ČR, Praha, s. 105–122.

VOTRUBA, R. (2012): Květiny k řezu. – In: Malý, M. a kol., Květinářství II. VOŠZ a SZAŠ, Mělník, s. 214–272.

VRŠKA, T., PONIKELSKÝ, J. (2012): Conversion of pine monocultures to mixed deciduous forests in Podyjí National Park. – In: Jongepierová, I. et al. [eds.], Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha, s. 20–23.

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., DOSTÁLEK, J., KUČERA, Z., KUKLA, P., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V. (2011): Projekt Kačina jako příklad implementace Evropské úmluvy o krajině na lokální úrovni. – In: Kolejka, J. a kol., Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Masarykova univerzita, Brno, s. 47–77.

SKOKANOVÁ, H., STRÁNSKÁ, T. (2011): Land Use Changes as Basis for Environmental Protection: The Example of the South Moravian Region, Czech Republic. – In: Roca, Z., Claval, P., Agnew, J. [eds.], Landscapes, Identities and Development. Ashgate Publishing, Farnham, p. 287–303.

WEBER, M., LIPSKÝ, Z., STROBLOVÁ, L., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2011): Variantní scénáře rozvoje krajiny jako součást participativních přístupů k plánování krajiny. – In: Brtnický, M., Brtnická, H., Foukalová, J., Kynický, J. [eds.], Degradace a regenerace krajiny. Mendelova univerzita v Brně, Brno, s. 26–43.

ANDĚL, P., ANDREAS, M., BLÁHOVÁ, A., BOROVEC, R., GORČICOVÁ, I., HLAVÁČ, V., HORÁČEK, O., CHRUDINA, Z., KORÁBEK, D., MACKOVÁ, M., MINÁRIKOVÁ, T., PETRŽÍLKA, L., ROMPORTL, D., STRNAD, M. (2010): Dálkové migrační koridory. – In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M. [eds.], Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, s. 105–118.

ANDREAS, M. (2010): Study on bat diet in the Czech Republic and Slovakia. – In: Horáček, I., Uhrin, M. [eds.], A tribute to bats. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, s. 261–264.

ANDREAS, M. (2010): Study of diet in Middle East and African bats. – In: Horáček, I., Uhrin, M. [eds.], A tribute to bats. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, s. 265–267.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. (2010): Methodolody of analysis of biomass potential using GIS. – In: Knápek, J., Hass, R., Jílková, J., Beranovský, J., Kranzl, L. et al., Energy for Sustainable Development II. Alfa Nakladatelství, Praha, p. 183–200.

HAVLÍČKOVÁ, K., HAAS, R., KALT, G., KNÁPEK, J., KRANZL, L., RESCH, G. (2010): Prospects for renewables in the Czech Republic and Austria with special focus on biomass. – In: Knápek, J., Hass, R., Jílková, J., Beranovský, J., Kranzl, L. et al., Energy for Sustainable Development II. Alfa Nakladatelství, Praha, p. 227–263.

HENDRYCH, J. (2010): Cultivated Estate Landscapes of Kuks and Křivoklát. Pürglitz asearly examples of „Ornamental Farming“. – In: Die „ornamental farm“. Gartenkunst und Landwirtschaft. Graphische Werkstätten Zittau, Zittau, p. 47–60.

HENDRYCH, J. (2010): Vznik a historický vývoj alejí. – In: Silniční stromořadí v české krajině. Arnika, Praha, s. 3.

HENDRYCH, J., LÍČENÍKOVÁ, M. (2010): Les v zahradním umění. – In: Stibral, K., Dadejík, O., Peprník, M. [eds.], Kauza les. Environment jako estetický problém. Univerzita Palackého, Olomouc, s. 9–34.

HENDRYCH, J., STORM, V., PACINI, N. (2010): Landscape restoration using a 1827 cadastre maps in the Křemže Basin, Czech Republic. – In: Living Landscape. The European Landscape Covention in Research Perspective, Volume I. Uniscape Firenze, Bandecchi, Vivaldi Pontedera (Pisa), p. 227–242.

MINÁRIKOVÁ, T., STRNAD, M., HLAVÁČ, V., BLÁHOVÁ, A., ROMPORTL, D., ŠUSTR, P., BUFKA, L. , ANDREAS, M. (2010): Biologie a ekologie zájmových druhů. – In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M., [eds.], Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, s. 7–46.

REITER, A., BENDA, P., HOFFMANNOVÁ, A., ANDREAS, M. (2010): Project: Swarming bats in Ledové sluje. – In: Horáček, I., Uhrin, M. [eds.], A tribute to bats. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, s. 127–138.

ROMPORTL, D., ANDREAS, M., BUFKA, L., CHUMANOVÁ, E., STRNAD, M. (2010): Habitatové modely vybraných druhů velkých savců. – In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M. [eds.], Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, s. 67–79.

STRNAD, M., MINÁRIKOVÁ, T., ROMPORTL, D. (2010): Vazba koridorů na sousední státy. – In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M. [eds.], Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, s. 119–126.

BRÁZDIL, R., CHROMÁ, K., DOBROVOLNÝ, P., SKOKANOVÁ, H. (2009): Climate fluctuations at Košetice in the period 1988–2007. – In: Váňa, V., Holoubek, I. [eds.], 20 years of Košetice observatory, Part II. ČHMÚ, Praha, s. 5–13.

VÁVROVÁ, V., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2008): Využití archivních pramenů při studiu krajiny na příkladu Novodvorska a Žehušicka. – In: Šimůnek, R., Regiony – časoprostorové průsečíky? Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 21/C. Historický ústav, Praha, s. 63–76.

BORSKÝ, J. (2007): Zámek Průhonice, Zámek Jaroměř, Lednicko-Valtick Areal, Zámek Mi-lotice, Zámek Lysice, Botanická Zahrada a Arboretum – Mendelova Zemedelska a Les¬nicka Universita, Zámek Kroměříž, Zámek Buchlovice. – In: Spencer-Jones, R. [ed.], 1001 Gardens You Must See Before You Die. Barron’s Educational Series, Happauge, NY, p. 627+632–638.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., KLOUDOVÁ, K. (2007): Ochrana a péče o cenné dřeviny jakožto genetické zdroje – In: Roudná, M., Dotlačil L. et al., Genetické zdroje – význam, využívání a ochrana. MŽP, Praha, s. 64–87.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. (2007): Potenciál biomasy. – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, Průhonice, s. 44–45.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. (2007): Geografický informační systém pro analýzu potenciálu biomasy. – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, Průhonice, s. 45–46.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. (2007): Charakteristika Pardubického kraje. – In: Poten¬ciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, Průhonice, s. 46–50.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. (2007): Analýza potenciálu zbytkové biomasy v Pardubickém kraji. – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, Průhonice, s. 50–54.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. (2007): Záměrně pěstovaná biomasa z výmladkových plantáží RRD. – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, Průho¬nice, s. 55–58.

HENDRYCH, J. (2007): The Influence of German landscape design on parks in Bohemia. – In: The Prussian gardens in Europe. SPSG Potsdam, Potsdam, s.118–124.

MERTELÍK, J., NAVRÁTIL, M., KLOUDOVÁ, K., VÁLOVÁ, P., ŠAFÁŘOVÁ, D. (2007): Phytoplasma in Rhododendron. – In: Harrison, N.A., Rao, G.P., Marcone, C. [eds.], Characterization, Diagnosis and Management of Phytoplasmas. Chapter 19. Studium Press LLC Texas, USA, p. 399–405.

KNÁPEK, J., HAAS, J., WEGER, J., HOFBAUER, H., KRANZL, L. (2005): Biomass potential and sustainable production – The relevance of biomass for providing energy services in the Czech Republic and Austria. – In: Janouch, F., Schleicher, S., Energy for Sustainable Development. Charles University, Prague, p. 279.

TÁBOR, I., REŠ, B. (2005): Památné stromy – stromy chráněné státem. – In: Kender, J. a kol., Návraty ke stromům, vodě a zemi aneb Deset let péče o krajinu domova. VÚKOZ, Průhonice, s. 63–67.

BULÍŘ, P., JECH, D. (2003): Dřeviny ve volné krajině. – In: Kolařík, J. et al., Péče o dřeviny rostoucí mimo les. ČSOP Vlašim, Vlašim, s. 64–73.

BULÍŘ, P., ŽĎÁRSKÝ, M. (2003): Výběr dřevin pro výsadbu a zabezpečení jejich stanovištních podmínek. – In: Kolařík, J. et al., Péče o dřeviny rostoucí mimo les. ČSOP Vlašim, Vlašim, s. 74–87.

BULÍŘ, P., ŽĎÁRSKÝ, M. (2003): Technika výsadby dřevin na trvalá stanoviště. – In: Kolařík, J. et al., Péče o dřeviny rostoucí mimo les. ČSOP Vlašim, Vlašim, s. 88–106.

BUSINSKÝ, R. (2002): Nahosemenné – Pinophyta. – In: Kubát, K. et al. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, s. 94–104.

BUSINSKÝ, R. (2002): Spiraea L., tavolník. – In: Kubát, K. et al. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, s. 311–312.

DOSTÁLEK, J. (2002): Chenopodium. – In: Kubát, K. et al. [eds.]: Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, s. 175–180.

DOSTÁLEK, J., KOLBEK, J., HUSÁKOVÁ, J., SÁDLO, J. (2001): Ruderální vegetace. – In: Kolbek, J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. Academia, Praha, s. 164–278.