Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Shown is the complete text listing of publications (full quote). If you want to sort the list of publications by the filter (for example: by the author's name or by the year), please click here (some - very long - quotes are shortened; sometimes are given priority only RILOG authors; full text of quote, any attachments (if exist) of the quote - PDF, JPG, etc. - you get after clicking).

MADĚRA, P., KOVÁŘ, P., ROMPORTL, D., BUČEK, A. et al. (2014): Czech villages in Romanian Banat: Landscape, Nature and Culture. Mendel University in Brno. ISBN 978-80-7375-960-5, 348 p.

KUTAL, M., SUCHOMEL, J., ROMPORTL, D. a kol. (2014): Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. UP Olomouc. ISBN 978-80-244-4072-9, 186 p.

KUČERA. P. (editor), DOHNALOVÁ B., FLEKALOVÁ M., NOVOTNÁ Ž., SALAŠOVÁ A., SAMSONOVÁ P., SEDLÁČEK J., SMETANOVÁ D., STRÁNSKÁ M., STRÁNSKÝ M., STROBLOVÁ L., ŠANTRŮČKOVÁ M., ŠARAPATKA B., TRPÁKOVÁ L. WEBER M. (2014): Úmluva o krajině = Landscape inconvenience : důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. Brno. Mendelova univerzita v Brně. 183 s. ISBN 978-80-7375-967-4

HRDOUŠEK V., KRŠKA B., SPÍŠEK Z., BAKAY L., ŠEDIVÁ J. (2014). Oskeruše, strom pro novou Evropu (The service tree, a tree for a new Europe), Brázda Hodonín, v tisku.

ŠAUER, P., ŠVIHLOVÁ, D., DVOŘÁK, A., LISA, A., BITTA J., BUJNOVSKÝ, R., BULLA, M., DOBROWOLSKI, J., DUBSKÝ, Z., GETZNER, M., HOLÁ, M., HUDEKOVÁ Z., HUŽVÁR, M., JANČÍK, P., KESIK, J., KESIK, M., KOBYLARCZYK, J., KOZOVÁ, M., KRÁĽ, P., MAŇKOVSKÁ, B., NĚMCOVÁ, I., PAVLÍKOVÁ, I., PONOCNÁ, T., POVAŽAN, R., PRÁŠEK, J., ŠVECOVÁ, V., ŠRÁM, R., SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., SYROVÁTKA, M., ŠVAJDA, J., VOČADLOVÁ, K., ZELEŇÁKOVÁ, M., ZSENI. A., ZVIJÁKOVÁ, L. & ŻYŁA, K. (2013): Visegrad Countries: Environmental Problems and Policies.- Cenia, Praha,271 s.

VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., HORT, L., ADAM, D., KRÁL, K., JANIK, D. (2012): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice. Svazek III, Šumava a Český les – Diana, Stožec, Boubínský prales, Milešický prales = Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic. Volume III, Šumava Mts. and Český les Mts. – Diana, Stožec, Boubín virgin forest, Milešice virgin forest. – Academia, Praha, 238 s.

BUSINSKÝ, R., VELEBIL, J. (2011): Borovice v České republice. Výsledky dlouhodobého hodnocení rodu Pinus L. v kultuře v České republice. – VÚKOZ, Průhonice, 180 s.

HENDRYCH, J., KUPKA, J., VOREL, I., LÍČENÍKOVÁ, M. (2011): Great Parks and Gardens of Central Bohemia. – Foibos, Praha, 239 p.

HENDRYCH, J., KUPKA, J., VOREL, I., LÍČENÍKOVÁ, M. (2011): Slavné zahrady a parky Středočeského kraje. – Foibos, Praha, 239 s.

KOLEJKA, J., BOLTIŽIAR, M., DOSTÁLEK, J., ELZNICOVÁ, J., HYNEK, A., KUČERA, Z., KUKLA, P., LIPSKÝ, Z., MACHOVÁ, I., MULKOVÁ, M., MICHALOVÁ, E., OLAH, B., POPELKOVÁ, R., RAKYTOVÁ, I., SKALOŠ, J., SVATOŇOVÁ, H., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., VRÁBLÍK, P., VRÁBLÍKOVÁ, J., VRANKA, P., WEBER, M. (2011): Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. – Masarykova univerzita, Brno, 343 s.

LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., SKALOŠ, J., NOVÁK, P., VÁVROVÁ, V., KUČERA, Z., KUKLA, P., STROBLOVÁ, L. DOSTÁLEK, J. (2011): Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. – Karolinum, Praha, 202 s .

MACKOVČIN, P., BOROVEC, R., DEMEK, J., EREMIÁŠOVÁ, R., HAVLÍČEK, M., RYSKOVÁ, R., SKOKANOVÁ, H., SLAVÍK, P., SVOBODA, J., STRÁNSKÁ, T. (2011): Změny využívání krajiny České republiky. Soubor map v měřítku 1:200 000. VÚKOZ, Průhonice, 68 s.

VÁVROVÁ, K., GALLO, P. (2011): Analýza potenciálu biomasy v kraji Vysočina. –VÚKOZ, Průhonice, 48 s.

VÁVROVÁ, K., GALLO, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. – VÚKOZ, Průhonice, 26 s.

VÁVROVÁ, K., GALLO, P. (2011): Výnosové mapy zdrojů biomasy pro energetické využití v kraji Vysočina. – VÚKOZ, Průhonice, 26 s.

VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J. (2011): Ekonomika cíleného pěstování energetických plodin v kraji Vysočina. – VÚKOZ, Průhonice, 56 s.

ANDĚL, P., MINÁRIKOVÁ, T., ANDREAS, M. [eds.] (2010): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. – Evernia, Liberec, 137 s.

ANDĚL, P., MINÁRIKOVÁ, T., ANDREAS, M. [eds.] (2010): Protection of Landscape Connectivity for Large Mammals. – Evernia, Liberec, 137 p.

BRÁZDIL, R., VALÁŠEK, H., SOUKALOVÁ, E., BĚLÍNOVÁ, M., BURIANOVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, J., DOBROVOLNÝ, P., DRÁB, A., FÁROVÁ, K., HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z., KAŠIČKOVÁ, L., KOVÁŘ, K., KOZEL, J., MÁČKA, Z., MULÍČEK, O., ŘEZNÍČKOVÁ, L., SKOKANOVÁ, H., ŠTĚPÁNEK, P. (2010): Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. – Archiv města Brna, Brno, 468 s.

HAVLÍČKOVÁ, K. et al. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. – VÚKOZ, Průhonice, 498 s.

ROMPORTL, D. et al. (2010): Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky. – FŽP UJEP, Ústí nad Labem , 197 s.

BUSINSKÝ, R. (2008): The genus Pinus L., pines: contribution to knowledge. A monograph with cone drawings of all species of the world by Ludmila Businská. Acta Pruhoniciana č. 88. – VÚKOZ, Průhonice, 126 s.

HAVLÍČKOVÁ, K. et al. (2008): Rostlinná biomasa jako zdroj energie. – VÚKOZ, Průhonice, 83 s.

JANÍK, D., ŠAMONIL, P., VRŠKA, T., ADAM, D., UNAR, P., HORT, L., KRÁL, K. (2008): Doutnáč – monitoring lokality ponechané samovolnému vývoji / Doutnáč – monitoring of the locality left to spontaneous development. Folia Forestalia Bohemica 9. – Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 60 s.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. (2008): Contents of 37 elements in moss and their temporal and spatial trends in the Czech Republic during the last 15 years. Fourth Czech bio-monitoring survey pursued in the framework of the international programme UNECE ICP-Vegetation 2005/2006. – VÚKOZ, Průhonice, 96 p.

SEKERKA, P., OBDRŽÁLEK, J., PONERT, J. (2007): Plejonky a další chladnomilné orchideje. – Grada Publishing, Praha, 100 s.

SUCHARA, I., FLOREK, M., GODZIK, B., MAŇKOVSKÁ, B., RABNECZ, G., SUCHAROVÁ, J., TUBA, Z., KAPUSTA, P. (2007): Mapping of main sources of pollutants and their transport in the Visegrad space. Part I: Eight toxic metals. – VÚKOZ, Průhonice, 127 s.

SUCHARA, I., FLOREK, M., GODZIK, B., MAŇKOVSKÁ, B., RABNECZ, G., SUCHA¬ROVÁ, J., TUBA, Z., KAPUSTA, P. (2007): Mapping of main sources of pollutants and their transport in the Visegrad space. Part II: Fifty three elements. [CD-ROM]. – VÚKOZ, Průhonice, 214 p.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. (2007): Bio-monitoring the atmospheric deposition of elements using moss analysis in the Czech Republic. Results of the inter¬national bio-monitoring programme UNECE ICP-Vegetation 2000. Part II. Optional elements for the bio-monitoring programme. Acta Pruhoniciana č. 87. – VÚKOZ, Průhonice, 186 s.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., ROM, J., ŠUMPICH, J., KLOUDOVÁ, K. (2006): Poškození dřevin a jeho příčiny. – AOPK ČR, Praha, 504 s.

SOJKOVÁ, E., HRUBÁ, T., KIRSCHNER, V., SOUČKOVÁ, M., KIESENBAUER, Z., PINCOVÁ, V., ONDŘEJOVÁ, V., DLOUHÁ, E. (2006): Ochrana, obnova a rozvoj zeleně malých měst. Acta Pruhoniciana č. 85. – VÚKOZ, Průhonice, 148 s.

SEKERKA, P., OBDRŽÁLEK, J., PONERT, J. (2006): Orchideje na zahradě. – Grada Publishing, Praha, 100 s.

VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., ODEHNALOVÁ, P., HORAL, D., KRÁL, K. (2006): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice. Svazek II, Lužní lesy – Cahnov-Soutok, Ranšpurk, Jiřina = Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic. Volume II, Floodplain forests – Cahnov-Soutok, Ranšpurk, Jiřina. – 1. vyd., Academia, Praha, 216 s.

DOSTÁLEK, J., WEBER, M., MATULA, S., PETRUŠ, J., KOŽELUHOVÁ, K., FRANTÍK, T., MOŽNÝ, M. (2005): Výsadby dřevin v zemědělské krajině: případová studie v nivě řeky Valová. Acta Pruhoniciana č. 80. – VÚKOZ, Průhonice, 65 s.

TÁBOR, I., REŠ, B., SOUČKOVÁ, M. (2005): Záchrana genofondu památných stromů ve Středočeském regionu. Acta Průhoniciana č. 78 – VÚKOZ, Průhonice, 167 s. + obr. příl.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I. (2004): Bio-monitoring the atmospheric deposition of elements in the Czech Republic. Results of the international bio-monitoring programme UNECE ICP-Vegetation 2000. Part I: Elements required for the bio-monitoring programme. – Acta Pruhoniciana č. 77. – VÚKOZ, Průhonice, 135 s.

TÁBOR, I., REŠ, B., SOUČKOVÁ, M. (2004): Záchrana genofondu památných stromů v Severomoravském regionu. Acta Průhoniciana č. 76. – VÚKOZ, Průhonice, 96 s. + obr. příl.

BUSINSKÝ, R., BUSINSKÁ, L. (2002): The genus Spiraea in cultivation in Bohemia, Moravia and Slovakia. Acta Pruhoniciana č. 72. – VÚKOZ, Průhonice, 165 s.

TÁBOR, I., REŠ, B., SOUČKOVÁ, M. (2003): Záchrana genofondu památných stromů v Jihomoravském regionu. Acta Průhoniciana č. 75. – VÚKOZ, Průhonice, 96 s. + obr. příl.

WEGER J., HAVLÍČKOVÁ K. A KOL. (2003): Biomasa. Obnovitelný zdroj energie v krajině. – VÚKOZ, Průhonice, 51 s. + příl.

TÁBOR, I., REŠ, B., SOUČKOVÁ, M. (2002): Záchrana genofondu památných stromů v Severočeském regionu. Acta Průhoniciana č. 71. – VÚKOZ, Průhonice, 60 s. + obr. příl.

TÁBOR, I., REŠ, B., SOUČKOVÁ, M. (2001): Záchrana genofondu památných stromů v Západočeském regionu. Acta Průhoniciana č. 70. – VÚKOZ, Průhonice, 68 s. + obr. příl.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. (2000): Distribution of long-term accumulated atmospheric deposition loads of metal and sulphur compounds in the Czech Republic determined through forest floor humus analyses. – Acta Průhoniciana č. 69. – VÚKOZ, Průhonice, 178 s.