Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Důvodů  k  založení  plantáže  RRD  může  být  celá  řada, přesto  mají  něco  společného:  je  to  způsob zemědělského  hospodaření  a  využití  pozemků,  který  l ze  u  menších  rozloh  zvládnout  “vlastními  nebo sousedskými  silami“  i  bez  velké  moderní  mechanizace   (i  když  u  některých  variant  může  být  zejména sklizeň řezačkou nejlepší řešení).  Pokud chcete zakládat a pěstovat na již trochu větší rozloze (nejen pár kousků  na  zkoušku),  dodržení  několika následujících   podmínek  a  pravidel  vám  přinese  očekávané výsledky.

 

„Desatero“ úspěšného pěstování plantáže RRD
(„chytře ale zodpovědně“)

Zpracovali: Jan Weger, Jana Jobbiková, VÚKOZ, v.v.i. (poslední aktualizace 2016/XI)

Rok 0

1.    Ujasnit si plán na využití dřeva z RRD (samozásobení, energie, technické a průmyslové zpracování)
2.    Vybrat vhodný pozemek a zhodnotit jeho půdně-klimatické podmínky (např. nechat posoudit na odboru fytoenergetiky a biodiverzity VÚKOZ, v. v. i.)
3.    Provést výběr vhodného druhu RRD (klonu/odrůdy topolu/vrby) dle plánu využití a vhodnosti pozemku
4.    Nezapomenout na administrativu: povolení odboru ochrany a přírody a oznámení odboru ochrany půdy
5.    Zajistit kvalitní přípravu pozemku (zejm. odplevelení a orba dle stavu pozemku a půdy !!!)


Rok 1


6.    Vysadit kvalitní řízky od certifikovaného dodavatele do vyměřených řádků podle vaší sklízecí a údržbové mechanizace
7.    Odplevelovat 2x až 3x v prvním roce (IV-VII) dle množství a složení plevelů !!!

Roky 2 – 25

8.    Odpočinek, procházky v plantáži a čekání na úrodu (v letech mezi sklizněmi, v prvním roce, pokud dosáhly dřeviny výšky aspoň 1,5 m)
9.    Opakované sklizně (obvykle ve třetím až šestém roce) dle plánovaného produktu a stavu porostu vlastními silami nebo smluvně (řezačka atd.)
10.    Zrušení porostu a příprava pozemku na další využití

Podrobnosti viz záložka Rychle rostoucí dřeviny - Pěstování

Copyright © 2014 - 2022 VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky