Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Poznámky k ekonomice výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin

Hodnocení ekonomiky energetických plantáží a celého procesu produkce a využití biomasy pro energetiku je značně komplikované, protože v sobě zahrnuje nejen vlastní „malou“ ekonomiku výrobních nákladů, která závisí na lokálních podmínkách, ale i problematiku poptávky a cen na současném trhu s energiemi, které jsou proměnlivě dotovány státem.

Cena biomasy (dřevní štěpky) k energetickému využití, které je u nás zatím získávána převážně z lesních těžebních zbytků, v posledních letech poměrně rychle roste vlivem rostoucí poptávky doma i v zahraničí a v současnosti (2011) se pohybuje v rozmezí 1000-1300 Kč/t čerstvé (vlhké) biomasy podle odběratele a regionu. Podle našich výsledků hodnocení ekonomiky vychází, že se rentabilní produkci štěpky z výmladkových plantáží RRD (za uvedené tržní ceny) je možno dosáhnout od průměrného výnosu 8-9 t(suš.)/ha/rok (za celou existenci plantáže). Předpokladem je však využití mechanizované výsadby, zajištění dobré pěstební péče a jednofázové (kontinuální) sklizně pomocí sklízecího stroje (řezačky se sklízecím zařízením). Kalkulace odpovídá cenové úrovni paliv, služeb a dotací SAPs (TopUp) roku 2011. Návratnost počáteční investice je ovšem možno očekávat při tříletém obmýtí až mezi druhou až třetí sklizní (6 až 9 rok), s ohledem na relativně vysoké vstupní náklady na založení výmladkových plantáží RRD (40–60 tis. Kč). Příznivou zprávou pro pěstitel je, že náklady na sadbu a klíčové oprace (výsadba, jednofázová sklizeň) klesají vlivem technologického pokroku a tržními vlivy (konkurence).

Cena hnědého uhlí se pohybuje v současnosti (2011) v rozmezí 1800-3300 Kč/t pro maloodběratele a i některé menší energetické podniky. Pokud tedy předpokládáme, že výhřevnost severočeského uhlí je v praxi 12-16 GJ/t, je tedy možno říci, že cena štěpky z výmladkových plantáží může být při současném trendu růstu cen energií v několika příštích letech konkurenceschopná i bez využití dotací SAPS.

Hlavní nákladové operace (položky) pro založení výmladkové plantáže RRD (bude doplněno)

Copyright © 2014 - 2022 VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky